Terma dan pengorekan

Selamat datang ke OlympTrade Broker!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan undang-undang untuk OlympTrade Laman Web Broker, yang terletak di https:// olymptrade .broker/.

untuk mendapatkan berita tentang pengemaskinian

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus gunakan OlympTrade Broker jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut terpakai kepada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang log di laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Syarikat", "Diri Kita sendiri", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Syarikat kami. "Parti", "Pihak", atau "Kami", merujuk kepada pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berhubung dengan penyediaan perkhidmatan syarikat yang dinyatakan, selaras dengan dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam tunggal, jamak, permodalan dan/atau dia, diambil sebagai boleh pertukaran dan oleh itu sebagai merujuk kepada perkara yang sama.

Cookies

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses OlympTrade Broker, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam perjanjian dengan Dasar Privasi Broker Terbaik.

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan kongsi affiliate / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Broker Terbaik dan/atau pelesennya memiliki hak harta intelektual untuk semua bahan pada OlympTrade Broker. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada OlympTrade Broker untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Menerbitkan semula bahan dari OlympTrade Broker
 • Menjual, menyewa, atau bahan sub-lesen daripada OlympTrade Broker
 • Menghasilkan semula, membuat pendua atau menyalin bahan daripada OlympTrade Broker
 • Mengagihkan semula kandungan daripada OlympTrade Broker

Bahagian laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam bidang tertentu di laman web. Broker Terbaik tidak menapis, mengedit, menerbitkan, atau menyemak Komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat Broker Terbaik, ejennya, dan / atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, OlympTrade Broker tidak akan bertanggungjawab untuk Komen atau untuk apa-apa liabiliti, ganti rugi, atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengisar dan/atau penampilan Komen di laman web ini.

Broker Terbaik berhak untuk memantau semua Komen dan untuk menghapuskan sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 • Anda berhak untuk menghantar Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tidak menceroboh sebarang hak harta intelektual, termasuk tanpa batasan hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyinggung, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
 • Komen tidak akan digunakan untuk mendapatkan atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan Broker Terbaik lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedit dan membenarkan orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam mana-mana dan semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Organisasi berikut boleh memaut ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Organisasi berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh memaut ke Laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka hiperpautan ke Laman Web perniagaan lain yang disenaraikan; Dan
 • Sistem perniagaan bertauliah yang luas kecuali mendapatkan organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak hiperpautan ke laman Web kami.

Organisasi ini boleh memaut ke laman utama kami, kepada penerbitan atau kepada maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara yang menipu; (b) tidak membayangkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa diketahui;
 • dot.com komuniti;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • firma perakaunan, undang-undang dan perundingan; Dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami kelihatan tidak menguntungkan diri kita atau kepada perniagaan bertauliahkan kami; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan memberi pampasan kepada ketiadaan Broker Terbaik; dan (d) pautan itu adalah dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi ini boleh memaut ke laman utama kami selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara yang menipu; (b) tidak membayangkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada Broker Terbaik. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai mana-mana URL yang anda berhasrat untuk memaut ke Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautkan. Tunggu 2-3 minggu untuk jawapan.

Organisasi yang diluluskan boleh hiperpautan ke Laman Web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; Atau
 • Dengan menggunakan pengesan sumber seragam yang dikaitkan dengan; Atau
 • Dengan menggunakan mana-mana penerangan lain laman web kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan.

Tiada penggunaan logo Broker Terbaik atau karya seni lain akan dibenarkan untuk menghubungkan perjanjian lesen tanda dagangan yang tidak hadir.

iFrames

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar Laman Web kami yang mengubah dalam apa jua cara pembentangan visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan(-pautan) harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi

Tempahan Hak

Kami berhak untuk meminta anda mengalih keluar semua pautan atau sebarang pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami dengan serta-merta atas permintaan. Kami juga berhak untuk memandang terma dan syarat ini dan ia menghubungkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Jika anda mendapati sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung perasaan atas sebarang sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak diwajibkan untuk atau lebih atau memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web ini kekal tersedia atau bahan di laman web sentiasa ditandakan.

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua perwakilan, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau liabiliti anda untuk kematian atau kecederaan diri;
 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salahtafsiran palsu;
 • mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan; Atau
 • mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Batasan dan larangan liabiliti yang dinyatakan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) adalah tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan kerana melanggar kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Ingin mengetahui lebih lanjut?

Semak artikel-artikel ini di bawah

 Terbaik Olymp Trade Memenangi Helah disini ...

Baca S lagi

 Adakah Hentikan Kerugian Dalam Perdagangan Benar-benar Perlu? Sini...

Baca S lagi

 Enam Mata Wang Paling Diniagakan Hari Ini disini ...

Baca S lagi

  Olymp Trade Vs IQ Option Sini...

Baca S lagi

 Bagaimana Adakah Olymp Trade Kerja? Sini...

Baca S lagi

 Bagaimana Untuk Mengeluarkan Wang Daripada Olymp Trade Sini...

Baca S lagi