April 6

0  comments

Làm cách nào để gửi tiền trên nền tảng Olymp Trade

Làm cách nào để gửi tiền trên nền tảng Olymp Trade. Bạn có thể đăng ký ở đây . Chuyển đến tài khoản thực của bạn, nhấp vào Nút gửi tiền . Sau đó chọn phương thức thanh toán. Bạn có thể chọn từ nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Phương thức thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia. Quan trọng! Khi nạp tiền bằng Thẻ ngân hàng, bạn phải lưu ý rằng chủ thẻ và chủ tài khoản trên nền tảng phải là cùng một người. Để rút tiền, bạn sẽ cần phải chứng minh rằng thẻ thuộc quyền sở hữu của bạn bằng ảnh chụp Thẻ Ngân hàng của bạn. Xem các hướng dẫn khác

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tags


You may also like

Cắt lỗ trong giao dịch có thực sự cần thiết không?

60 điều khoản ngoại hối để tìm hiểu để giao dịch thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get a tool to achieve in trading every day

  • Get constant yet affordable results with a low minimum trade amount of just $1
  • Use ready-to-go strategies and practice on a demo account